Da Capo ‘81
Opgericht 17 februari 1981
Entree.
Uitvoering(en).
Repetitielocatie.
De vereniging.
Infoblad.
CD's.
Multimedia.
Donateur worden.
Gastenboek.
Cont@ct.
EINDELIJK IS HET DAN ZOVER (infoblad april 1981)

Jarenlange opgekropte muzikale ideeën en wat meer moderne opvattingen betreffende door een accordeon gezelschap te spelen muziek, zijn nu werkelijkheid aan het worden. Deze ideeën zijn gedurende mijn ruim tien jarige tournee in het buitenland al ontstaan, doordat ik met zo enorm veel Amerikaanse musici en artiesten gewerkt heb. Het viel mij in 1972, toen ik definitief in Nederland terug kwam duidelijk op, dat er in het wereldje van amateur accordeon orkesten maar verdraaid weinig was veranderd op muzikaal gebied. Naarmate ik langer in Nederland was, kregen mijn ideeën steeds meer vorm en werden de mogelijkheden in mijn gedachten steeds groter. Na langdurig overleg met mezelf en Greet heb ik begin dit jaar toen het plan opgevat om zelf maar een accordeon orkest op te zetten. Na hierover met een aantal goede vrienden waaronder: R. Noordenbos, C. Rijkes, K. Jansen, Jo en A. Bos van gedachten gewisseld te hebben was het begin er, gezien hun bijzonder positieve reactie. Een repetitie gelegenheid was geen probleem, de te spelen muziek ging ik arrangeren dus draaien. Repetitieavond na rijp overleg op dinsdagavond gesteld omdat op deze avond geen andere verenigingen actief bleken te zijn.

Op dinsdag 17 februari gingen we van start met 15 accordeonisten, 1 basgitarist 1 gitarist en 2 drummers met beide complete slagwerkinstallaties. De bezetting geheel naar mijn idee en wens. Met een enthousiast pauken geroffel van beide drummers gingen de eerste noten de lucht in van “Swinging Accordeons” een eigen compositie van mij gevolgd door de “St. Luis Blues” en We’ll meet Again” allen in eigen bewerking naar idee en bezetting. Het enthousiasme en de inzet van allen was optimaal en dat is het nog (en zal zo blijven) met als gevolg een aanzienlijk repertoire variërend van Franz Lehar, Robert Stolz, Jozef Die Ser tot Glenn Miller’s Moonlight Serenade toe. Een voorlopig (erg actief) bestuur zorgde voor de nodige reglementen en  statuten, aanschaf van muzieklessenaars en organisatie van verdere nodige zaken die betrekking hebben op dit hele gebeuren.

We hebben allen met elkaar in twee maanden tijd een accordeonvereniging uit de grond getrokken die klinkt als een klok en waar hard gewerkt wordt. Oorzaak????????????
a. Fijne muziek waar ik al jaren over liep te piekeren en inspraak van de spelende leden in het te spelen repertoire zodat iedereen er met plezier aan werkt.
b. Motivatie en totale inzet van alle spelende leden om geconcentreerd exact te spelen wat er staat.
c. Een optimale opkomst iedere week van iedereen om vooral maar niets te missen door verzuim.
 
Conclusie: Geweldig. Dus hebben we inderdaad midden in de roos geschoten en met elkaar zullen wij van DA CAPO 81 veel laten horen. Deze naam werd door Mildred Noordenbos en Andre Bos uitgedacht en met algemene stemmen onder applaus voor 100% geaccepteerd.
Er zijn al vele mensen dinsdagavond komen luisteren die erg positief reageerden. Erg leuk was het te vernemen tijdens een NOVAM vormingsweekend door de bond, van de heer de Bie (secretaris NOVAM) dat men via geruchten al van de nieuwe accordeonvereniging gehoord had en zich verbaasd hebben dat dit in zo snelle tijd tot stand is gekomen.
 
Enige uitvoeringen reeds op 26 mei, 2e zondag in juni en 14 november.

Mijn wens: Met u allen nog heel veel fijne muikale uren doorbrengen en gezonde contacten met reeds langer bestaande accordeonverenigingen op te bouwen.
B. Hermarij
 
Mededelingen
Er zijn nog bestuursfuncties vacant, degene die zich voor een of andere functie interesseren, laten die zich dan opgeven, schroom niet want we zijn allemaal mensen.
Bestuur